Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Rock The Web Bartosz Pulajew z siedzibą w Olsztynie (10-011), przy ul. Osińskiego 4/29, NIP: 739-366-01-50, REGON: 364642498  (dalej: „Rock The Web”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Rock The Web prosimy o kontakt na adres mailowy: bartek@rocktheweb.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Rock The Web?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów, dla celów marketingowych, statystycznych, a także w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu odpowiedzi na składane przez Ciebie zapytania ofertowe/brief.

W jaki sposób pozyskujemy dane?
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz “Pliki cookies”].

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Rock The Web?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja umów zawartych przez Rock The Web, realizacja obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (np.: cele statystyczne, marketing) lub też Twoja uprzednia zgoda.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Rock The Web może udostępniać dane osobowe firmom trzecim świadczącym usługi dla Rock The Web w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci usługodawcy będą tylko wykorzystywać dane osobowe w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla Rock The Web. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).

Jakie masz uprawnienia wobec Rock The Web w zakresie przetwarzania Twoich danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: bartek@rocktheweb.pl.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Są to pliki umieszczane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników,
  • dostarczania użytkownikom bardziej spersonalizowanych treści reklamowych,
  • badania i tworzenia statystyk w celu poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej,

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Aby to zrobić należy wybrać odpowiednie ustawienie w przeglądarce lub usunąć je ręcznie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki.